Privacy Statement

WIE IS Tong Ah
Tong Ah verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) gegeven. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Tong ah
– kvk nummer: 30125001
– btw nummer: 8043.16685.B01

PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘u’). Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
1) Wanneer u een tafel of ruimte reserveert of een offerte aanvraagt ten aanzien van het reserveren van een van onze ruimtes;
2) Wanneer u solliciteert via onze website;
3) Wanneer u een cadeaukaart koopt via onze website;
4) Wanneer u contact met ons opneemt (u wordt dan via de website doorgeleid naar uw mailbox);
5) Wanneer u anderzijds onze website bezoekt.Wanneer u gebruik maakt van onze website op één van de bovengenoemde wijzen, worden de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt:
• Titel;
• Naam, bedrijfsnaam;
• Geboortedatum;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Adres (woon- of bedrijfsadres);
• Creditcard gegevens;
• Betaalinformatie;
• Datum en tijdstip van de reservering;
• Aantal personen;
• Indicatie minder validen;
• Informatie omtrent werkervaring en werkinteresses;
• Profiel-gegevens (inlognaam en wachtwoord);
• Eventueel: informatie zoals genoemd in opmerking-velden;

DOELEN VOOR VERWERKING
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het plaatsen van een reservering of het aanvragen van een offerte: wanneer u een reservering plaatst of een offerte aanvraagt via onze website, verwerken we uw persoonsgegevens. Deze verwerkingen vinden plaats om onze belangen als bedrijf te behartigen, namelijk het uitvoeren van onze normale bedrijfsactiviteiten – het registeren en managen van reserveringen en offertes. Ook kunnen deze verwerkingen plaatsvinden op basis van de uitvoering van een overeenkomst die u aangaat met ons, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming.
• Het aangaan van een (arbeids)overeenkomst: wanneer u een aankoop doet op onze website of wanneer u bij ons solliciteert, gaat u een overeenkomst met ons aan of bent u voornemens een overeenkomst met ons aan te gaan. Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren, moeten we uw persoonsgegevens verwerken.
• Klantenservice: wanneer u contact met ons opneemt, verwerken we uw persoonsgegevens om uw vragen, opmerkingen of klachten te behandelen. Deze verwerkingen kunnen noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u of om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, namelijk de uitvoering van onze normale bedrijfsactiviteiten – het bieden van klantenservice.
• Marketing: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, acties of aanbiedingen. Dit doen we enkel op basis van uw toestemming of – waar dit is toegestaan – op basis van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het uitvoeren van onze normale bedrijfsactiviteiten: marketingactiviteiten.
• In het geval dat wij bijzondere persoonsgegevens verwerken, vragen wij u om expliciete toestemming.
Wilt u weten waarom wij een belang hebben bij het gebruik van uw  gegevens? We leggen het u graag uit. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.
Indien we uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaan verwerken, zullen wij u hierover tijdig informeren. Indien nodig, vragen we (nogmaals) toestemming.

UW RECHTEN
We mogen uw persoonsgegevens niet ongelimiteerd gebruiken. Door de volgende rechten kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens beperken:
• Wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken omdat u toestemming hebt gegeven, mag u altijd uw toestemming intrekken;
• U mag ons vragen welke persoonsgegevens we van u bezitten. Ook mag u ons vragen om deze informatie in te zien. Dit wordt het recht op inzage genoemd;
• Kloppen de persoonsgegevens die we van u hebben niet? Dan heeft u het recht om deze onjuiste informatie te laten wijzigen of aan te vullen;
• Soms mag u ons vragen om u te vergeten. Dit zullen we dan doen door uw persoonsgegevens te verwijderen. U mag ons dit vragen wanneer de door ons gebruikte informatie niet meer nodig is, u uw toestemming intrekt, we uw persoonsgegevens gebruiken terwijl dit niet mag of als we uw persoonsgegevens langer hebben bewaard dan is toegestaan. We hoeven u niet altijd te vergeten. Dit recht geldt niet wanneer we uw persoonsgegevens nodig hebben om ons recht op vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken of wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken vanwege een wettelijke taak van algemeen belang of een algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, we de informatie in het algemeen belang moeten archiveren of wanneer we uw persoonsgegevens nodig hebben voor rechtsvordering;
• Soms mag u ons vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit mag u doen wanneer de persoonsgegevens mogelijk niet juist zijn, we uw persoonsgegevens gebruiken terwijl dit niet mag, de persoonsgegevens niet meer nodig zijn of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik door ons;
• U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons. Maken we gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing? Dan stoppen we met het gebruik wanneer u bezwaar maakt. In andere gevallen stoppen we ook met het gebruik van uw persoonsgegevens, behalve wanneer we een dringende, belangrijke reden hebben om ze toch te gebruiken;
• U heeft het recht om uw persoonsgegevens te kunnen gebruiken bij een andere partij: het recht op overdraagbaarheid. We moeten uw persoonsgegevens dan op een manier kunnen teruggeven waardoor dit mogelijk is. Let op, u heeft dit recht alleen wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken om een overeenkomst met u uit te voeren, of wanneer u toestemming hebt gegeven. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. We vragen u echter om eerst contact met ons op te nemen, zodat we er samen uit kunnen komen. U kunt ons bereiken via de contactgegevens zoals beschreven onder ‘Contactgegevens’. We zullen uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit laten we u binnen één maand weten.
U kunt uw rechten kosteloos uitvoeren, tenzij er sprake is van ongegronde of buitensporige verzoeken.

DERDE PARTIJEN
Om onze producten en diensten aan te kunnen bieden, delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen, waaronder:
IT-serviceproviders;
Hosting providers;
Reserverings- / Plannings applicatie providers;
Support- / Customer applicatie providers;
HR- / Recruitment applicatie providers; Banqueting applicatie providers;
Wij delen uw persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is om de doelen zoals hierboven genoemd te kunnen bereiken. We zullen nooit meer persoonsgegevens delen dan noodzakelijk is.
Wij delen uw persoonsgegevens met partijen buiten de Europese Unie en nemen in dat kader noodzakelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

BEWAARTERMIJNEN
In sommige gevallen bewaren we uw persoonsgegevens nadat ze zijn gebruikt ten aanzien van een van onze doeleinden voor verwerking. We zullen uw persoonsgegevens in elk geval nooit langer bewaren dan noodzakelijk is.

BEVEILIGING
Tong Ah neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@tong-ah.nl

 

GEBRUIK COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Tong Ah gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Tong Ah analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Tong Ah gebruikt Google Analytics en heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.

CONTACTGEGEVENS
Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring of wilt u gebruik maken van één van uw rechten? Je kunt ons bereiken via info@tong-ah.nl

Contactgegevens

Restaurant Tong Ah

Gooilandseweg 3
1381HR Weesp
The Nederlands

Openingstijden:

Restaurant dagelijks 17.00 tot 22.00 uur
Take away dagelijks 16.00 tot 22.00 uur

Reserveren

Reserveren is verplicht. Bel tussen 14.00 en 22.00 uur 029 441 81 65

Er is voldoende eigen parkeergelegenheid aanwezig

Alle rechten voorbehouden. Tong Ah 2020